Toplumsal dayanışma

-Güçbirliği, dayanışma, anlayış en yararlı kaynaşmadır.-

İnsan yaşamının değişik evreleri,  ortamdan koşullara uzanan değişik etkenleri vardır. İstediğimiz, umduğumuz ya da kendimiz için gerekli, yararlı gördüklerimiz her zaman elverişli olmayabilir. Beklenen sonuçları vermeyebilir. Yanılma,  yanlışlık,  kusur,  aldanma da yaşamın doğal duraklarıdır. Acıların, üzüntülerin,  kırgınlıkların, kimi tepkilerin neden olduğu olumsuzluklar yaşamın kaçınılması güç sisli ortamlarıdır. Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk gibi yakınlık ilişkileri yaşama renk veren, güç katan, ışık tutan bağlardır. Özellikle kimsesizlik, yalnızlık ve çaresizlik ortamlarında en anlamlı, en sıcak, en yararlı destek ilişki sıcaklığını sürdürenlerin birlikteliğidir.

Çalışma, yol arkadaşlığı, hemşerilik, özellikle okul ve askerlik arkadaşlığı yaşamsal sayılacak ilişkilerin başında gelir. Günlerini, yıllarını birlikte geçirenlerin yakınlıkları akrabalıklardan da ileridir. Ayrı kentlerde oturan akrabalar birbirlerini her zaman göremezler ama aynı kentte, mahallede ve yerleşim alanlarında oturanlar birbirlerini daha sık, hattâ her gün görürler. Aynı yerde çalışanlarla aynı konuda uğraş verenlerin birlikteliği toplumsal yaşama,  güç veren,  ışık tutan olgulardır.

Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği yönetiminde Başkan Prof. Dr. Günal AKBAY (önceki rektörlerden) ile üye Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN birliktelik,  dayanışma ve yararlı olma ilkelerini kendi etkinlik alanlarında yaşama geçiren iki özverili bilim insanıdır. Görevlerini sürdürenler için iyi örnekler olarak emeklilikte bile çalışmalarını toplum yararına değerlendiriyorlar. Dayanışma, kaynaşma ve olumlu durumlarla sonuçlar için çabalarına çaba katıyorlar.  Bu tutumları yaşam aydınlıklarını da artırıyor. Genç bilim insanlarına örnek olacak yaşamları duyarlılar için birer derstir, birer katkıdır.

İnsan yaşamını anlamlı ve değerli kılan,  mesleği ve topluma katkılarıdır. Ne mutlu ki bu anlayışta birleşen yakınların birbirlerine karşı içtenlikli tutumları yaşam ışığı sayılacak bağlardır. Hem yanların kendilerine, hem çevrelerine, hattâ iyi ve olumlu ilişkiler içinde olduğu kimselere olumlu yaklaşımları övülecek durumlardır. Görev katkı ve başarıları,  emeklilik dönemlerinde toplumsal katkıları değerlerini artıran öğelerdir.

Yaşam tümlüğü içinde evreleri unutulmaz kılan dönemler,  durumlar,  değerler kişi yapısını dokuyan önemli öğelerdir. Önemli ve unutulmaz olan, geçen sürenin geleceğe ışık tutacak geçişidir. Dostluk, arkadaşlık, kardeşlik, akrabalık, komşuluk ilişkileri yaşama renk katan yakınlıklardır. Konuşmalarındaki içtenlik ve sıcaklık, gülüşlerindeki incelik ve renkle, unutulmazlığı vurgulayan davranışlarıyla sevgi ve saygı duyuran kişiliklerinin değerini tanımlamak güçtür.

Loading...