BİLSEM kayıtları sona eriyor: BİLSEM kayıt için gerekli evraklar neler?

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak BİLSEM sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıkladı. BİLSEM kayıtları 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

BİLSEM kayıtları sona eriyor: BİLSEM kayıt için gerekli evraklar neler?

Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrencilerin katıldığı, Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM grup tarama sınav sonuçları ardından kayıt işlemleri başladı. MEB tarafından açıklanan tarihlere göre BİLSEM kayıt hakkı kazanan gerekli belgelerle kayıtlarını tamamlayabilecek.

BİLSEM TAKVİMİ: KAYITLAR NE ZAMAN?

29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

29 Mart 2021 – 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKİ EVRAKLAR NELER?

a) Kayıt formu (Ek-2),
b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),
c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.