Sözcü Plus Giriş

Kötü anılarımızdan kurtulabilir miyiz?

Yaşanan ağır travmalar iz bırakabiliyor. Unutulmayan kötü anılar ise korku, depresyon gibi sorunlara yol açıyor. Peki bunlardan kurtulmak mümkün mü? İşte Psikiyatrist Doktor Hozan Saatçıoğlu’nun yanıtı...

Nazan DOĞANER HALICI
11:37 -
Kötü anılarımızdan kurtulabilir miyiz?

EMDR terapisinin etkisinden kurtulamadığımız rahatsız edici olay, anı ve huzursuzlukları anlamlandırarak rahatlamayı
sağlayan bir psikoterapi yöntemi olduğunu belirten Hozan Saatçıoğlu bu konuda şunları söyledi…

NASIL UYGULANIR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Türkçeye “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” olarak çevrilmiştir. Bir hipnoz yöntemi değildir ve danışan terapi boyunca uyanık ve bilinçlidir. Öncelikle danışanların anıları belirlenir. Sonrasında hedef anılara ulaşılırken danışana iki yönlü uyaranlar verilir.

YENİ BİLGİLER OLUŞUR 

Bu uyaranlar, göz hareketleri, iki kulaktan sesli uyaran verme veya iki yönlü dokunsal uyaranlar verme şeklinde olabilir. Bu iki yönlü uyaranlar, bu terapinin temel yöntemidir ve sonucu etkiler. Bu uyaranlarla beynin iki yarım küresi arasında
geçiş sağlanır. Bu nedenle olumsuz yaşantıların hafıza alanlarına çok daha hızlı erişilebilir. Böylelikle korkulu, kaygılı olarak depolanmış belleğimiz yerine; güvende ve güçlü olduğumuz, kendimizi koruyabileceğimiz, kendimize güvenebildiğimiz yeni bilgiler oluşturulur. Önceki anılara ulaşmak, danışanda yoğun kaygı yaratabileceği için, EMDR terapisi yapanın, klinik deneyiminin olması ve danışan ile güvenli bir terapist-danışan ilişkisi sağlamış olması gerekir.

NELERDE ETKİLİ?

EMDR terapisi ile kaza, deprem, savaş, taciz, şiddet gibi travmatik olayların üzerimizde bıraktığı kötü etkilerden kurtulabiliriz. EMDR terapisi diğer terapilere göre daha kısa sürer. Ancak ne kadar süreceğini hastanın ruhsal durumu, yaşadığı travmanın karmaşıklığı, eşlik eden başka psikiyatrik hastalığın varlığı, hastanın psikososyal destek sistemleri belirler. Bu terapide sorunlar bazen bir seansta çözülebilmesine rağmen önerilen 3 seansta duygu ve düşüncelerin
işlenmesidir. Karmaşık travmalarda seans sayısı artabilir.

AŞK ACISINI UNUTTURUR MU?

Acı hatıraları tamamen hafızadan silebilecek bir terapi henüz yok. Ancak EMDR ile bu hatıraları daha acısız ve başa çıkılabilir bir hale getirmek mümkün. Travmatik hatıralar hatırlansa bile depresyon, umutsuzluk ve değersizlik hissini
hayatımızın odak noktası olmaktan çıkarabiliriz. Böylece daha sağlıklı ve mutlu bir ilişkiye başlayabiliriz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more